Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Polia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gröngrått lundfly Polia hepatica Gröngrått lundfly Polia hepatica Gröngrått lundfly Polia hepatica
Polia hepatica (Clerck, 1759). Gröngrått lundfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 44-51 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Phalaena tincta Brahm, 1791

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 14 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson