Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Polia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brungrått lundfly Polia bombycina Brungrått lundfly Polia bombycina Brungrått lundfly Polia bombycina
Polia bombycina (Hufnagel, 1766). Brungrått lundfly förekommer allmänt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 47-56 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 9 juli 2020