Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Polia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brungrått lundfly Polia bombycina Brungrått lundfly Polia bombycina Brungrått lundfly Polia bombycina Brungrått lundfly Polia bombycina
Polia bombycina (Hufnagel, 1766). Brungrått lundfly förekommer allmänt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 47-56 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 19 juli 2021