Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Polia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dimlundfly Polia nebulosa Dimlundfly Polia nebulosa Dimlundfly Polia nebulosa Dimlundfly Polia nebulosa Dimlundfly Polia nebulosa
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766). Dimlundfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 47-57 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 april 2022