Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Polia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dimlundfly Polia nebulosa Dimlundfly Polia nebulosa
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766). Dimlundfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 47-57 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/polia_nebulosa.html
Latest update: 13 december 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson