Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Naenia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråribbat kvällsfly Naenia typica Gråribbat kvällsfly Naenia typica Gråribbat kvällsfly Naenia typica
Naenia typica (Linnaeus, 1758). Gråribbat kvällsfly förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Norrbotten. Vingbredd 36-46 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 18 augusti 2021