Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Plutellidae
Plutella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hesperismal Plutella porrectella Hesperismal Plutella porrectella Hesperismal Plutella porrectella
Plutella porrectella (Linnaeus, 1758). Hesperismal. Kännetecken: Vingbredd 13-16 mm. Huvud och mellankropp benvita. Antenner tydligt ringade, mörkare i spetsdelen, drygt hälften av framvingelängden. Framvingar ljusbruna i framkant, gulvita i bakkant. Vingribbor är brunmarkerade samt spetsdelen med svarta punkter och korta streck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen och om natten samt kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti, vissa år två generationer. Förekomst: Finns i trädgårdar, parker och ruderatmarker där det växer trädgårdsnattviol. Biologi: Larven är grön och lever i ett glest spinn på trädgårdsnattviol, förpuppning i en tunn kokong under ett blad eller på marken. Näringsväxt: Hesperis matronalis. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Plutellidae Latest update: 8 juni 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson