Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Plutellidae
Plutella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjällsenapsmal Plutella hyperboreella
Plutella hyperboreella Strand, 1902. Fjällsenapsmal. Kännetecken: Vingbredd 14-17 mm. Huvud och mellankropp gråbrunt. Antenner tydligt ringade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingar bruna i framkant, gula i bakkant. På framkanten tre till fyra korta kakar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juli. Förekomst: Finns på fjällhedar. Biologi: Larven lever förmodligen på någon korsblommig växt. Näringsväxt: ?. Utbredning: Förekommer sällsynt i Lule- och Torne lappmark. I övriga Norden finns den i norra Norge, norra Finland men saknas i Danmark.
Welcome page of the World
Plutellidae /en/svenska_fjarilar/plutella_hyperboreella.html
Latest update: 21 april 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson