Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Plutellidae
Plutella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kålmal Plutella xylostella Kålmal Plutella xylostella Kålmal Plutella xylostella Kålmal Plutella xylostella Kålmal Plutella xylostella Kålmal Plutella xylostella Kålmal Plutella xylostella
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758). Kålmal. Kännetecken: Vingbredd 11-16 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner tydligt ringade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingar bruna i framkant, gula i bakkant. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen och om natten samt kommer till ljus. Flygtid: Maj-oktober. Förekomst: Finns i alla miljöer och är en verklig kosmopolit. Biologi: Larven lever på kålväxter, vissa år uppträder den i massor och orsakar då skador i trädgårdslanden. Förpuppning i en gles kokong på värdväxten eller på marken. Näringsväxter: Brassica, Sinapis, Raphanus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Synonym Cerostoma maculipennis Curtis, 1832.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Plutellidae Latest update: 26 december 2019