Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Plusia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sumpmetallfly Plusia putnami Sumpmetallfly Plusia putnami Sumpmetallfly Plusia putnami Sumpmetallfly Plusia putnami
Plusia putnami Grote, 1873. Sumpmetallfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 33-38 mm. Larven lever på bl. a. rör, förpuppning i en smutsvit kokong på näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson