Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Plebejus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kronärtsblåvinge Plebejus argyrognomon Kronärtsblåvinge Plebejus argyrognomon Kronärtsblåvinge Plebejus argyrognomon Kronärtsblåvinge Plebejus argyrognomon Kronärtsblåvinge Plebejus argyrognomon Kronärtsblåvinge Plebejus argyrognomon
Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779). Kronärtsblåvinge. Kännetecken: Vingbredd 28-34 mm. Vingarna är blå med en smal svart kant på översidan hos hanen. Hos honan är den svarta kanten bredare och hon har även ett mindre antal röda fläckar i bakkanten på bakvingarna. Undersidan ljust gråvit med breda, röda kantmånar. Kantpunkter metalliskt blåglänsande. Liknande arter: Arten påminner mest om Plebejus idas, men är betydligt större och saknar det vita fläckbandet mellan bågögonen och de röda kantmånarna. Den har dessutom en mycket begränsad utbredning i Sverige. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från början av juli till mitten av augusti. Förekomst: Finns på sydvända sluttningar där värdväxten sötvedel förekommer. Biologi: Äggen övervintrar och larven lever på sötvedel. Den är starkt associerad med myror som skyddar den mot fiender. Näringsväxter: Astragalus glycyphyllus. Utbredning: Kronärtsblåvinge förekommer på en lokal i östra Småland samt sydöstra Östergötland. Upptäcktes första gången i Sverige på Öland men har sedan dess aldrig återfunnits. I övriga Norden finns den på en lokal i Norge men saknas i Danmark och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae Latest update: 8 mars 2020