Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Agriades

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Violett blåvinge Agriades optilete Violett blåvinge Agriades optilete Violett blåvinge Agriades optilete
Agriades optilete (Knoch, 1781). Violett blåvinge förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 25-29 mm. Larven lever på bl.a. blåbär, odon och lingon, förpuppning på marken eller på näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/vacciniina_optilete.html
Latest update: 11 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web