Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Pexicopiinae
Platyedra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kattostmal Platyedra subcinerea
Platyedra subcinerea (Haworth, 1828). Kattostmal. Kännetecken: Vingbredd 14-21 mm. Huvud och mellankropp brungrå, bakkropp grå. Palpändleden med svart bas och vit ändled. Antenner grå. Framvingarna ljusgrå med mörka punkter i ljusgrå fläckar på vingens mitt. Vid vingroten finns oftast en mörk fläck. Bakvingar grå. Arten kan möjligen förväxlas med Pexicopia malvella men den sistnämnda saknar en svart punt vid vingroten och har ett tvärband i framvingen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Slutet av maj mitten av juni.Förekomst: Finns främst på gräsmarker. Biologi: Larven lever i frukterna av kattost. Den är ljusrosa med bruna fläckar, svart huvud och svart halssköld. Näringsväxt: Malva sylvestris Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt i Blekinge, Småland samt på Öland och Gotland.. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 25 oktober 2022