Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Pexicopiinae
Sitotroga

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Majsmal Sitotroga cerealella
Sitotroga cerealella (Olivier, 1788). Majsmal är en införd art som ej förekommer naturligt i Sverige. Vingbredd 13-19 mm. Larven lever i sädeskorn såsom majs och havre m. fl.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/sitotroga_cerealella.html
Latest update: 27 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web