Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Pexicopiinae
Pexicopia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Malvamal Pexicopia malvella
Malvamal Pexicopia malvella
(prep 10463)

Pexicopia malvella (Hübner, 1805). Malvamal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever i frukterna av malva.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pexicopia_malvella.html
Latest update: 9 december 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson