Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vinkelbandad videguldmal Phyllonorycter salicicolellus Vinkelbandad videguldmal Phyllonorycter salicicolellus
Phyllonorycter salicicolellus (Sircom, 1848). Vinkelbandad videguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår bruna framtill, vita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är oftast sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar före första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i de flesta miljöer där det växer sälg. Biologi: Larven lever i en liten, undersidig mina belägen vid bladkanten som böjes om, förpuppning i en tunn, vit kokong. Näringsväxter: Salix. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Vinkelbandad videguldmal Phyllonorycter salicicolellus
Mina av Vinkelbandad videguldmal Phyllonorycter salicicolellus i Salix-blad.
Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Gracillariidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_salicicolella.html
Latest update: 8 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson