Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kortstreckad videguldmal Phyllonorycter brevilineatellus
Phyllonorycter brevilineatellus (Benander, 1944). Kortstreckad videguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-7 mm. Huvudhår gulbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är oftast sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust, kort längsstreck som slutar före första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i futiga lövskogar där det växer sälg. Biologi: Larven lever i en liten, undersidig mina belägen vid bladkanten som böjes om, förpuppning i en tunn, vit kokong. Näringsväxter: Salix aurita, S. cinerea. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden är den ännu inte påträffad.
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_brevilineatella.html
Latest update: 7 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson