Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lappvideguldmal Phyllonorycter rolandi Lappvideguldmal Phyllonorycter rolandi
Phyllonorycter rolandi (Svensson, 1966). Lappvideguldmal. Kännetecken: Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår smutsbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade med vita spetsar men svarta i yttersta antennlederna, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. Den innersta flyter ofta samman med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i fjälltrakter där det växer lappvide. Biologi: Larven lever i en undersidig mina. Näringsväxt: Salix lapponum. Utbredning: Förekommer sällsynt från Dalarna till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i norra Norge, norra Finland men saknas i Danmark.
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_rolandi.html
Latest update: 18 november 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson