Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Röd aspguldmal Phyllonorycter sagitellus Röd aspguldmal Phyllonorycter sagitellus
Phyllonorycter sagitellus (Bjerkander, 1790). Röd aspguldmal. Kännetecken: Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår gråvita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna till svagt rödaktiga. På framkanten två till fyra ljusa hakar och två till fyra hakar på bakkanten. På vingspetsen en utdragen, mörk fläck. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter apparellus men skiljer sig bland annat genom ljusare huvudhår och den oftast rödaktiga grundfärgen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-oktober samt efter övervintring till juni. Förekomst: Finns i lövskogar där det växer asp. Biologi: Larven lever i en rund, undersidig mina, ofta rödaktig, förpuppning i vit kokong. Näringsväxt: Populus tremula. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.
Röd aspguldmal Phyllonorycter sagitellus
Mina av Röd aspguldmal Phyllonorycter sagitellus i aspblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 20 september 2020