Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå aspguldmal Phyllonorycter apparellus Grå aspguldmal Phyllonorycter apparellus Grå aspguldmal Phyllonorycter apparellus
Phyllonorycter apparellus (Herrich-Schäffer, 1855). Grå aspguldmal. Kännetecken: Vingbredd 7-11 mm. Huvudhår gråvita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna till svagt rödaktiga. På framkanten två till fyra ljusa hakar och två till fyra hakar på bakkanten. På vingspetsen en utdragen, mörk fläck. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter sagittellus och kräver oftast genitalundersökning för att säkert kunna skilja den. De ljusa formerna är dock vanligare hos P. apparellus. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Augusti-oktober samt efter övervintring till juni. Förekomst: Finns i lövskogar där det växer asp. Biologi: Larven lever i en rund, ganska stor, undersidig mina, ofta rödaktig, förpuppning i vit kokong. Näringsväxt: Populus tremula. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Grå aspguldmal Phyllonorycter apparellus
Mina av Grå aspguldmal Phyllonorycter apparellus i aspblad.
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 1 december 2021