Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vårjolsterguldmal Phyllonorycter connexellus Vårjolsterguldmal Phyllonorycter connexellus
Phyllonorycter connexellus (Zeller, 1846). Vårjolsterguldmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår rostbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna rostbruna. På framkanten finns en snedställd hake samt ett smalt vitt streck. På bakkanten fins tre hakar varav den innersta oftast bara är en liten vit fläck. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskog där det växer jolster. Biologi: Larven lever i en undersidig mina. Förpuppning i en gråaktig kokong. Näringsväxter: Salix, Populus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Vårjolsterguldmal Phyllonorycter connexellus
Mina av Vårjolsterguldmal Phyllonorycter connexellus i poppelblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_connexella.html
Latest update: 7 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson