Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lindguldmal Phyllonorycter issikii
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963). Lindguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-7,5 mm. Utseendet varierar mellan försommar och höstgeneration. Hos första generationen är huvudhår vita framtill, bruna baktill. Ansiktet är vitt. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Mellankroppen orangegul med vit mittstrimma. Framvingarna brunorange. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten finns två till tre hakar. Det inre hakparet är starkt utdraget mot spetsen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust, smalt längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå. Andra generationen påminner om försommargenerationen framvingarna är mörkare och mellankroppen är gråbrun samt saknar nästan helt mittstrimma. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, augusti-september. Förekomst: Finns i skogs-och parkmiljöer där det växer lind. Biologi: Larven lever i en undersidig mina belägen mellan två sidonerver. Näringsväxt: Tilia. Utbredning: Förekommer i Danmark och södra Finland men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 12 december 2019