Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörk avenboksguldmal Phyllonorycter esperellus Mörk avenboksguldmal Phyllonorycter esperellus
Phyllonorycter esperellus (Goeze, 1783). Mörk avenboksguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår gråbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande brunorange. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins tre hakar samt en utdragen, vit fläck i närheten av basen. Det inre hakparet är starkt utdraget mot spetsen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i skogs-och parkmiljöer där det växer avenbok. Biologi: Larven lever i en översidig mina belägen mellan två sidonerver, förpuppning i en tunn, ljusbrun kokong. Näringsväxt: Carpinus. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.


Synonymer Lithocolletis carpinicolellus Stainton, 1851, Tinea quinnata Geoffroy, 1785
Mörk avenboksguldmal Phyllonorycter esperellus
Mina av Mörk avenboksguldmal Phyllonorycter esperellus i avenbokblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_esperella.html
Latest update: 22 augusti 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson