Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sirlig björkguldmal Phyllonorycter corylifoliellus Sirlig björkguldmal Phyllonorycter corylifoliellus Sirlig björkguldmal Phyllonorycter corylifoliellus
Phyllonorycter corylifoliellus (Hübner, 1796). Sirlig björkguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-10 mm. Huvudhår brungula. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna matt orangebruna. På framkanten finns en ljus hake, mörkt begränsad. På bakkanten fins två hakar varav den innersta är långt utdragen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig förbi basen av hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogskmarker där det växer björk. Biologi: Larven lever i en översidig mina, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Betula. Larven har även uppgetts leva på diverse växter som björk, hagtorn, rönn, oxbär m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Synonym Lithocolletis betulae Zeller, 1839

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_corylifoliella.html
Latest update: 7 augusti 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson