Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartvideguldmal Phyllonorycter heringiellus Svartvideguldmal Phyllonorycter heringiellus
Phyllonorycter heringiellus (Grönlien, 1932). Svartvideguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår gråbruna framtill, smutsvita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna matt orangebruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar, mörkt begränsade. På bakkanten fins två hakar varav den innersta är långt utdragen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig förbi basen av hakparet. Bakvingar grå. Svår att skilja från den närstående P. salictellus. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogskmarker där det växer vide. Biologi: Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Salix-arter. Utbredning: Förekommer huvudsakligen längs kusten från Halland till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 16 augusti 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson