Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Spetsvinklad videguldmal Phyllonorycter dubitellus Spetsvinklad videguldmal Phyllonorycter dubitellus Spetsvinklad videguldmal Phyllonorycter dubitellus Spetsvinklad videguldmal Phyllonorycter dubitellus Spetsvinklad videguldmal Phyllonorycter dubitellus Spetsvinklad videguldmal Phyllonorycter dubitellus
Phyllonorycter dubitellus (Herrich-Schäffer, 1855). Spetsvinklad videguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår rostbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna guldorange. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är oftast sammansmält med bakkantshaken i en spetsig vinkel. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i de flesta miljöer där det växer sälg. Biologi: Larven lever i en liten, undersidig mina belägen vid bladkanten som böjes om, förpuppning i en tunn, gulaktig kokong. Näringsväxter: Salix. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 12 december 2019