Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pilguldmal Phyllonorycter salictella Pilguldmal Phyllonorycter salictella
Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846). Pilguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår gråbruna framtill, smutsvita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna matt orangebruna. På framkanten finns en till fyra ljusa hakar, mörkt begränsade. På bakkanten fins två hakar varav den innersta är långt utdragen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig förbi basen av hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogskmarker där det växer björk. Biologi: Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Salix-arter. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Pilguldmal Phyllonorycter salictella
Mina av Pilguldmal Phyllonorycter salictellus i pilblad.
Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Gracillariidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_salictella.html
Latest update: 8 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson