Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pilguldmal Phyllonorycter salictellus Pilguldmal Phyllonorycter salictellus Pilguldmal Phyllonorycter salictellus
Phyllonorycter salictellus (Zeller, 1846). Pilguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår gråbruna framtill, smutsvita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna matt orangebruna. På framkanten finns en till fyra ljusa hakar, mörkt begränsade. På bakkanten fins två hakar varav den innersta är långt utdragen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig förbi basen av hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogskmarker där det växer björk. Biologi: Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Salix-arter. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Pilguldmal Phyllonorycter salictellus
Mina av Pilguldmal Phyllonorycter salictellus i pilblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 21 maj 2019