Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Glasbjörksguldmal Phyllonorycter cavellus Glasbjörksguldmal Phyllonorycter cavellus
Phyllonorycter cavellus (Zeller, 1846). Glasbjörksguldmal. Kännetecken: Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår smutsbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade men svarta i yttersta antennlederna, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande orangebruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. Den innersta flyter ofta samman med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en avlång, vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en vitkantad, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns i kärr och mossmarker där det växer björk. Biologi: Larven lever i en undersidig, stor mina. Förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Betula. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge, och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Glasbjörksguldmal Phyllonorycter cavellus Glasbjörksguldmal Phyllonorycter cavellus
Minor av Glasbjörksguldmal Phyllonorycter cavellus i björkblad.
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_cavella.html
Latest update: 7 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson