Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljus alguldmal Phyllonorycter rajellus Ljus alguldmal Phyllonorycter rajellus Ljus alguldmal Phyllonorycter rajellus Ljus alguldmal Phyllonorycter rajellus
Phyllonorycter rajellus (Linnaeus, 1758). Ljus alguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår svarta framtill, vita baktill. Antenner ringade, spetsen vit, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna, den inre delen oftast grågul. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins tre hakar samt en vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer Maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i skogsmiljöer där det växer klibbal. Biologi: Larven lever i en undersidig mina belägen mellan två sidonerver, förpuppning i en tunn, ockragul kokong. Näringsväxt: Alnus glutinosa. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland samt Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Synonym Tinea alnifoliellus Hübner, 1796.
Ljus alguldmal Phyllonorycter rajellus
Mina av Ljus alguldmal Phyllonorycter rajellus i klibbalblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 19 april 2021