Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vårtbjörksguldmal Phyllonorycter ulmifoliellus Vårtbjörksguldmal Phyllonorycter ulmifoliellus
Phyllonorycter ulmifoliellus (Hübner, 1817). Vårtbjörksguldmal. Kännetecken: Vingbredd 5-9 mm. Huvudhår gulbruna framtill, beige baktill. Antenner ringade, vita i spetsen, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande orangebruna. På framkanten finns fyra silverfärgade hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar före första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer Maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogar där det växer björk. Biologi: Larven lever i en undersidig mina, som drar ihop bladets kanter nedåt, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxter: Betula. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Vårtbjörksguldmal Phyllonorycter ulmifoliellus
Mina av Vårtbjörksguldmal Phyllonorycter ulmifoliellus i björkblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_ulmifoliella.html
Latest update: 27 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson