Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Höstjolsterguldmal Phyllonorycter pastorellus Höstjolsterguldmal Phyllonorycter pastorellus
Phyllonorycter pastorellus (Zeller, 1846). Höstjolsterguldmal. Kännetecken: Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår gråbeige. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna gråbruna. På framkanten två till fyra ljusa hakar och två till fyra hakar på bakkanten. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter sagitellus och P. apparellus men skiljer sig bland annat genom mörkare huvudhår. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-september. Förekomst: Finns i lövskogar och längs sjöstränder där det växer jolster. Biologi: Larven lever i en lång, undersidig mina. Förpuppning utan kokong. Näringsväxt: Salix pentandra. Utbredning: Förekommer sällsynt i Södermanland, Upland, Gästrikland och Västerbotten. I övriga Norden finns den i södra Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 21 maj 2023