Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Phyllocnistinae
Phyllocnistis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pilsaftmal Phyllocnistis saligna Pilsaftmal Phyllocnistis saligna
Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839). Pilsaftmal . Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Hjässan ljusgrå och ansiktet vitt. Antenner svagt ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med mörka teckningar. På framkanten finns fyra mörka tvärstreck. Vid vingspetsen en svart fläck varifrån tre mörka streck utstrålar. Från basen utgår två mörka, längsgående streck. Bakvingar gråbruna. Fjärilen är lik Phyllocnistis unipunctella men skiljer sig genom att sistnämnda endast har ett mörkt längsstreck. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer juli och september. Förekomst: Finns i parker och alléer där det växer pil. Biologi: Larven minerar i bladets översida, går sedan via bladskaftet över i barken för att slutligen åter via bladskaftet minera i bladet ut till kanten, förpuppning i minan. Näringsväxter: Salix. Utbredning: Förekommer sällsynt i Skåne, Blekinge, Halland och Uppland. I övriga Norden finns den i södra Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 6 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson