Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Phyllocnistinae
Phyllocnistis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspsaftmal Phyllocnistis labyrinthella Aspsaftmal Phyllocnistis labyrinthella
Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790). Aspsaftmal . Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Hjässan och ansiktet vitt. Antenner svagt ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med mörka teckningar. På framkanten finns fem mörka tvärstreck. Vid vingspetsen en svart fläck varifrån tre mörka streck utstrålar. Från basen utgår oftast en diffust, mörk fläck. Bakvingar gråbruna. Fjärilen är lik Phyllocnistis unipunctella och P. saligna men skiljer sig genom att den har fem mörka tvärstreck på vingens framkant. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni och augusti-september. Förekomst: Finns i alla miljöer där det växer asp. Biologi: Minan påminner om snigelsekret med en tydlig mörk exkrementlinje i mitten och går såväl i bladets över- som under-sida, förpuppning i minan under en omvikt bladkant. Näringsväxter: Populus, Salix. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.


Synonym Phyllocnistis sorhageniella Lüders, 1900.
Aspsaftmal Phyllocnistis labyrinthella Aspsaftmal Phyllocnistis labyrinthella
Minor av Aspsaftmal Phyllocnistis labyrinthella i asp- och Salix-blad.
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/phyllocnistis_labyrinthella.html
Latest update: 15 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson