Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineoidea
Gracillariidae
Lithocolletinae
Cameraria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kastanjemal Cameraria ohridella Kastanjemal Cameraria ohridella Kastanjemal Cameraria ohridella Kastanjemal Cameraria ohridella Kastanjemal Cameraria ohridella Kastanjemal Cameraria ohridella
(prep 10153)

Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986. Kastanjemal. Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår orange. Antenner ringade, vita i spetsen, något kortare än framvingelängden. Framvingarna svagt glänsande, orangebruna. I spetsen på framkanten finns två vita hakar och på bakkanten två motstående. På mitten två vita tvärband, utåt mörkkantade. Från vingbasen ett kort, ljust längsstreck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Minst två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i parker och trädgårdar där det växer hästkastanj. Biologi: Larven lever i en fläckmina på bladets översida, oftast en mängd minor på samma blad. Förpuppning i minan. Näringsväxt: Aesculus hippocastanum. Utbredning: Minor av kastanjemal påträffades i Sk 2003. Den har på senare tid expanderat från söder och då närmast Danmark där den togs 2002. 2004 påträffades den i Blekinge, 2005 i Halland, 2006 i Västergötland, 2007 i Småland och på Öland, 2008 i Bohuslän, 2009 på Gotland, 2010 i Uppland och 2012 i Närke, Södermanland och Västmanland samt 2018 på Gotska sandön samt 2020 i Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och södra Finland.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 27 april 2021