Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Phyllocnistinae
Phyllocnistis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Poppelsaftmal Phyllocnistis unipunctella Poppelsaftmal Phyllocnistis unipunctella
Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834). Poppelsaftmal. Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Hjässan ljusgrå och ansiktet vitt. Antenner svagt ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med mörka teckningar. På framkanten finns fyra mörka tvärstreck. Vid vingspetsen en svart fläck varifrån tre mörka streck utstrålar. Från basen utgår ett mörkt, längsgående streck. Bakvingar gråbruna. Fjärilen är lik Phyllocnistis saligna men skiljer sig genom att sistnämnda har två mörka längsstreck från framvingebasen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer juli och september. Förekomst: Finns i parker och alléer där det växer poppel. Biologi: Larven gör en mina som påminner om snigelsekret och går såväl i bladets över- som under-sida, förpuppning i minan under en omvikt bladkant. Näringsväxt: Populus nigra, P. balsamifera. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Medelpad och i Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Synonym Opostega suffusella Zeller, 1847.
Poppelsaftmal Phyllocnistis unipunctella
Minor av Poppelsaftmal Phyllocnistis unipunctella i poppelblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/phyllocnistis_unipunctella.html
Latest update: 15 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson