Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Arctiinae
Hyphoraia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulfläckig igelkottspinnare Hyphoraia aulica Gulfläckig igelkottspinnare Hyphoraia aulica Gulfläckig igelkottspinnare Hyphoraia aulica
Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758). Gulfläckig igelkottspinnare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 34-38 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/hyphoraia_aulica.html
Latest update: 30 september 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson