Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Photedes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärgängsfly Photedes captiuncula Dvärgängsfly Photedes captiuncula
Photedes captiuncula (Treitschke, 1825). Dvärgängsfly förekommer tämligen allmänt från Bl till Hs. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson