Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Photedes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tuvängsfly Photedes minima
Photedes minima (Haworth, 1809). Tuvängsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 20-26 mm. Larven lever i stjälk och rötter på tuvtåtel, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Phytometra arcuosa Haworth, 1809

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/photedes_minima.html
Latest update: 9 december 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson