Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Photedes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tuvängsfly Photedes minima Tuvängsfly Photedes minima
Photedes minima (Haworth, 1809). Tuvängsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 20-26 mm. Larven lever i stjälk och rötter på tuvtåtel, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Phytometra arcuosa Haworth, 1809

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson