Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Perittia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Töcknig trymal Perittia obscurepunctella
Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848). töcknig trymal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Huvud och mellankropp brungrå. Labialalper ljusgrå. Framvingar grå med en avlång fläck i mitten. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: April maj. Förekomst: Finns i lövskogar. Biologi: Den gröngrå larven gör fläckminor i kaprifol och try, förpuppning under bark eller i barkspringor. Näringsväxter: Lonicera periclymenum, L. xylosteum. Utbredning: Arten förekommer tämligen sällsynt i Skåne och i Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.
Töcknig trymal Perittia obscurepunctella
Mina av Töcknig trymal Perittia obscurepunctella i kaprifolblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 2 november 2020