Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Perittia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Töcknig trymal Perittia obscurepunctella
Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848). Töcknig trymal förekommer sällsynt i Sk, Bl, Ha och Up. Vingbredd 8-10 mm. Den gröngrå larven gör fläckminor i kaprifol och try, förpuppning under bark eller i barkspringor.
Töcknig trymal Perittia obscurepunctella
Mina av Töcknig trymal Perittia obscurepunctella i kaprifolblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/perittia_obscurepunctella.html
Latest update: 24 maj 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson