Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Perittia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vit gräsmal Mendesia farinella
Vit gräsmal Mendesia farinella
(prep MC 803)

Perittia farinella (Thunberg, 1794). Vit gräsmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 12-14 mm. Larven är okänd.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/mendesia_farinella.html
Latest update: 4 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson