Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Perittia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vit gräsmal Mendesia farinella Vit gräsmal Mendesia farinella Vit gräsmal Mendesia farinella
Vit gräsmal Mendesia farinella
(prep MC 803)

Perittia farinella (Thunberg, 1794). Vit gräsmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 12-14 mm. Larven är okänd.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/mendesia_farinella.html
Latest update: 4 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson