Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Perittia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitfläckig trymal Perittia herrichiella
Perittia herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855), hane. Vitfläckig trymal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 8-9 mm. Den rödbruna larven gör fläckminor i try, förpuppning under bark eller i barkspringor.
Vitfläckig trymal Perittia herrichiella
Mina av Vitfläckig trymal Perittia herrichiella i tryblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/perittia_herrichiella.html
Latest update: 4 februari 2003
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson