Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Arctiinae
Pericallia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tsarbjörnspinnare Pericallia matronula Tsarbjörnspinnare Pericallia matronula Tsarbjörnspinnare Pericallia matronula
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758). Tsarbjörnspinnare togs första gången i Sverige på Go i Hamra 2003 samt 2011 på GS. Vingbredd 80-86 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Arctiidae Latest update: 27 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson