Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Arctiinae
Borearctia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

(Saknar bild).
Borearctia menetriesii (Eversmann, 1846). Tajgabjörnspinnare har påträffast ett par gånger i Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 60-69 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/borearctia_menetriesii.html
Latest update: 12 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson