Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lithosiinae
Pelosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vasslavspinnare Pelosia obtusa Vasslavspinnare Pelosia obtusa Vasslavspinnare Pelosia obtusa
Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852). Vasslavspinnare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 25-33 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 26 september 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson