Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Lithosiinae
Pelosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Punktlavspinnare Pelosia muscerda
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766). Punktlavspinnare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 29-34 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/pelosia_muscerda.html
Latest update: 12 februari 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson