Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lithosiinae
Pelosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Punktlavspinnare Pelosia muscerda Punktlavspinnare Pelosia muscerda
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766). Punktlavspinnare förekommer sällsynt från Skåne till Ångermanland. Vingbredd 29-34 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 25 september 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson