Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lithosiinae
Lithosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kungslavspinnare Lithosia quadra Kungslavspinnare Lithosia quadra Kungslavspinnare Lithosia quadra Kungslavspinnare Lithosia quadra
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758). Kungslavspinnare förekommer sällsynt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 35-55 mm. Larven lever på bl.a. lavar men är även rovdjur, förpuppning i en kokong i marken eller i en barkspringa.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 1 juni 2023