Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Lithosiinae
Lithosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kungslavspinnare Lithosia quadra Kungslavspinnare Lithosia quadra Kungslavspinnare Lithosia quadra Kungslavspinnare Lithosia quadra
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758). Kungslavspinnare förekommer sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 35-55 mm. Larven lever på bl.a. lavar men är även rovdjur, förpuppning i en kokong i marken eller i en barkspringa.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/lithosia_quadra.html
Latest update: 18 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson