Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lithosiinae
Cybosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vit borstspinnare Cybosia mesomella Vit borstspinnare Cybosia mesomella Vit borstspinnare Cybosia mesomella Vit borstspinnare Cybosia mesomella Vit borstspinnare Cybosia mesomella Vit borstspinnare Cybosia mesomella
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758). Vit borstspinnare förekommer allmänt från Skåne till Åsele lappmark. Vingbredd 29-34 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 14 maj 2022