Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Lithosiinae
Cybosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vit borstspinnare Cybosia mesomella Vit borstspinnare Cybosia mesomella Vit borstspinnare Cybosia mesomella
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758). Vit borstspinnare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 29-34 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Arctiidae Latest update: 25 september 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson