Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Parornix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Glasbjörksveckmal Parornix traugotti Glasbjörksveckmal Parornix traugotti
Parornix traugotti Svensson, 1976. Glasbjörksveckmal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvudhår gråbruna, krage vitaktig. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, skarpt tecknade med vita fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Fjärilen är lik Parornix polygrammella men skiljer sig på kragen som är ockragul. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni. Förekomst: Finns i kärrmarker med glasbjörk. Biologi: Larven gör först en undersidig mina och senare i en omvikt bladkant. Förpuppning i bladet. Näringsväxt: Betula pubescens. Utbredning: Förekommer sällsynt i Skåne, Blekinge, Halland, Småland samt på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/parornix_traugotti.html
Latest update: 18 november 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson