Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Parornix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärgbjörksveckmal Parornix polygrammella Dvärgbjörksveckmal Parornix polygrammella
Parornix polygrammella (Wocke, 1862). Dvärgbjörksveckmal. Kännetecken: Vingbredd 8-11 mm. Huvudhår gråbruna, krage vitaktig. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, skarpt tecknade med vita fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Fjärilen är lik Parornix traugotti men skiljer sig på kragen som är vit och ej ockragul. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på myrmarker och mossar med dvärgbjörk. Biologi: Larven gör först en undersidig mina och senare i ett rörformat blad. Förpuppning i bladet. Näringsväxt: Betula nana. Utbredning: Förekommer från Värmland till Torne lappmark samt Västergötland. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/parornix_polygrammella.html
Latest update: 6 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson