Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Parornix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre slånveckmal Parornix finitimella Mindre slånveckmal Parornix finitimella Mindre slånveckmal Parornix finitimella
Parornix finitimella (Zeller, 1850). Mindre slånveckmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Huvudhår gråbruna, krage grå. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med vita fläckar. På bakkanten finns ljusa fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Fjärilen är lik Parornix torquillella men skiljer sig på labialpalperna som saknar mörka fjäll samt storleken som är något mindre. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i hagmarker och lövskogar, vägkanter där det växer slån. Biologi: Larven är gröngrå med brunt huvud och gör först en undersidig mina och senare i en omvikt bladkant. Förpuppning i en gulaktig kokong i bladet. Näringsväxt: Prunus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.
Mindre slånveckmal Parornix finitimella
Mina av Mindre slånveckmal Parornix finitimella i slånblad.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/parornix_finitimella.html
Latest update: 26 juni 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson