Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Parornix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rönnveckmal Parornix scoticella Rönnveckmal Parornix scoticella Rönnveckmal Parornix scoticella
Parornix scoticella (Stainton, 1850). Rönnveckmal. Kännetecken: Vingbredd 8-11 mm. Huvudhår vita, krage grå. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med vita fläckar. På bakkanten finns ljusa fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns i hagmarker och lövskogar. Biologi: Larven är gröngrå med brunt huvud och gör först en undersidig mina och senare i en omvikt bladkant. Förpuppning i en smutsvit kokong i bladet. Näringsväxter: Sorbus, Cotoneaster. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.
Rönnveckmal Parornix scoticella
Mina av Rönnveckmal Parornix scoticella i oxbärsblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 11 december 2019