Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Parornix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vårtbjörksveckmal Parornix betulae Vårtbjörksveckmal Parornix betulae Vårtbjörksveckmal Parornix betulae
Parornix betulae (Stainton, 1854). Vårtbjörksveckmal. Kännetecken: Vingbredd 8-11 mm. Huvudhår smutsbruna, krage beige. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med gulvita fläckar. På bakkanten finns två ljusa fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni och augusti. Förekomst: Finns i hagmarker och lövskogar. Biologi: Larven är gröngrå med brunt huvud och gör först en undersidig mina och senare i en omvikt bladkant. Förpuppning i en ockrafärgad kokong i bladet. Näringsväxt: Betula. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 11 december 2019